Produkt medie

Produkt mediet giver nogle muligheder, som andre medier ikke kan tilbyde. Både som enkeltstående medie eller som supplement til et eller flere af de andre.

Markedsføring i de trykte medier, i TV eller radio eller på nettet er velkendt, men som begreb er produkt mediet endnu ikke så velimplementeret, som en del af pakken.

Annoncering i dagblade er dyrt og har en kort levetid, det samme gælder for TV reklamer og her er problemet ydermere, at folk zapper væk. Det samme sker til dels med radio reklamer. Internettet er det nyeste medie, men er allerede ved at miste pusten. Man gider ikke reklamer man ikke selv har valgt.

Mulighederne er uendelige når man har en veldefineret målgruppe. Tænk på, at man kan uddele 50.000 isskrabere for nogenlunde samme beløb som det koster at indrykke en helsides annonce i et dagblad!

Tænk på at et krus bliver brugt cirka 1000 gange inden det kasseres! Tænk på at 700.000 mennesker i Danmark er medlem af en fitnesskæde og at 17 % af alle personture foretages på cykel! Tænk på alle de muligheder der er!

Når du har afklaret behovet med din kunde, står vi klar.

En kombination af viden og netværk gør, at vi kan løse næsten alle opgaver

Det er derfor vores slogan er:

“kunsten er ikke at vide, men at vide hvor man skal spørge”